Üretim

Silpa, güçlü lojistik filosundaki, kuru dökme yüklerde 18 adet silobas, kuru Big-Bag ve yaş dökme yüklerde ise 20 adet damperli araçları ile sizlere kesintisiz ve zamanında hizmet sunar.

Silpa, silis kumu üretimlerinin tümünü ISO 9001-2008 kalite belgesi ile kontrol altında gerçekleştirmektedir. Ayrıca TS-5425, TS-5426, TS-3084 Türk Standartları'nın öngördüğü şartlarda üretimlerini yapmaktadır.


Çevre

Silpa çevreye ve doğaya mümkün olan en az tahribat ile üretim yaparak olabilecek en iyi koruma yöntemi ile hareket etmeyi amaç edinmiştir. Çünkü en iyi koruma mümkün olan en az tahribat ile gerçekleşebilir.

Silpa üretimlerinde aşağıdaki tüm kanun ve yönetmelikere uygun ve denetimli üretim gerçekleştirmektedir.

  • 2872 No'lu Çevre Kanunu
  • Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği
  • Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği,
  • Çevre Görevlisi, Çevre Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik,
  • Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği,
  • Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği,
  • Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği,
  • Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik,
  • Atık Suların Kontrolü Yönetmeliği